Procesmeting

Maatwerk CarlTech

Odalog gasloggers

De loggers van odalog zijn draagbare gasdetectoren welke speciaal ontworpen zijn voor de afvalwaterverwerking, ontworpen door App-Tek -de industriële gasdetectiespecialist voor extreme omstandigheden.

Analyzers voor NOx

De analyzers voor nox zijn de ideale instrumenten om de omgevingslucht te bewaken. Naast omgevingslucht in de buitenlucht, zijn de analyzers ook geschikt voor de bewaking van de luchtkwaliteit in productie-installaties.

Analyzers voor N2O 

De technologie van deze analyzers maakt een direct meting van stikstofdioxide (N2O) mogelijk. Dit in plaats van een indirecte berekening van een chemiluminescentie-analysator.

Maatwerk CarlTech

Broedstoof analyzers

Onze analyzers monitoren de CO2 concentraties in uw incubator. Bovendien bevatten ze een display om de °C, CO2-gehalte en alarmgrenswaarden weer te geven.

Analyzers voor C2H4

Analyzers voor het nauwkeurig meten van etheen op ppm niveau. De analyzer heeft door de behuizing geen last van temperatuurschommelingen en is daardoor ook uitermate geschikt voor metingen in bijvoorbeeld een kas.

Rookgas analyzers

Rookgas analyzers van zeer hoge kwaliteit en uitermate geschikt voor controle, inbedrijfstelling en onderhoud aan CV-installaties. Beschikken over een grafisch display voor een gedetailleerde presentatie van de meetresultaten.

Heeft u vragen over onze producten?

Neem gerust contact op met onze helpdesk