Ammoniak is een kleurloos gas met een scherpe geur dat bestaat uit stikstof- en waterstofatomen. Het chemische symbool voor ammoniak is NH3. Het wordt veel gebruikt in verschillende industrieën en toepassingen vanwege zijn veelzijdigheid, maar daarnaast komt ongewenste emissie van ammoniak ook veelvuldig voor.

Het vrijkomen van ammoniak heeft een negatieve impact op het milieu. Ammoniak kan uitspoelen in bodem- en waterbronnen, waardoor het de waterkwaliteit aantast en schadelijk is voor ecosystemen. Bovendien kan ammoniakdepositie leiden tot verzuring van bodem en water, wat schadelijk is voor planten en dieren. Om de emissies van ammoniak te verminderen, worden er verschillende maatregelen genomen.

Om de aanwezigheid van ammoniak te detecteren, biedt Carltech diverse meetinstrumenten aan, waarbij rekening wordt gehouden met de zeer goede oplosbaarheid van dit gas in water, zodat er bij aanwezigheid van vocht geen vertekend beeld ontstaat.

Contact

Liever persoonlijk contact?
Bel direct voor een afspraak.

Offerte

Heb je een meetvraag voor ons?
Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Ontdekken wat wij voor je kunnen betekenen? Neem contact op voor een vrijblijvend advies.