Waterstof (H2) is een chemisch element dat in overvloed voorkomt in de natuur. Het is het meest voorkomende element in het universum en kan worden geproduceerd uit verschillende bronnen, zoals water en fossiele brandstoffen. Wat waterstof zo interessant maakt, is het potentieel als schone en duurzame energiebron. Wanneer waterstof wordt verbrand, komt er alleen water vrij.

Een van de grootste voordelen van waterstof is dat het kan worden gebruikt als energieopslagmiddel. Elektriciteit kan worden gebruikt om water te splitsen in waterstof en zuurstof door middel van elektrolyse. De geproduceerde waterstof kan vervolgens worden opgeslagen en gebruikt wanneer er vraag is naar energie, bijvoorbeeld tijdens piekuren of op plaatsen waar geen directe elektriciteitsvoorziening is.

Daarnaast kan waterstof worden gebruikt als brandstof voor voertuigen, zoals auto's, bussen en vrachtwagens. Waterstofbrandstofcellen zetten waterstof om in elektriciteit, waardoor voertuigen op een schone en efficiënte manier kunnen worden aangedreven. Dit biedt een veelbelovend alternatief voor voertuigen die op fossiele brandstoffen rijden en draagt bij aan de vermindering van luchtvervuiling en de afhankelijkheid van olie.

Carltech biedt diverse oplossingen voor het betrouwbaar meten van waterstof, van LEL detectoren tot complete analyzers met monstername en gasconditionering.

Contact

Liever persoonlijk contact?
Bel direct voor een afspraak.

Offerte

Heb je een meetvraag voor ons?
Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Ontdekken wat wij voor je kunnen betekenen? Neem contact op voor een vrijblijvend advies.